| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/292/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy Rajcza górnych stawek opłat za odbiów odpadów komunalnych na 2014 rok

Na podstawie art.6 ust.2,4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. l orazart. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów  komunalnych:

l) za odbiór odpadów komunalnych – 120 ,-zł miesięcznie,

2) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny – 60 ,-zł miesięcznie.

§ 2.

Traci moc uchwala Nr XXXVIII/194/2012 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 grudnia 2012. w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy Rajcza górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2013 rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 4.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2014r. i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Rajcza.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »