| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/294/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885)Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje: W Uchwale Rady Gminy Rajcza XXXVIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian;                                                                                                  

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 948.103,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

              Dokonuje się zmniejszenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 948.103,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaną refundacją z Urzędu marszałkowskiego za budowę Sali sportowej w Rajczy( 948.103) oraz ze zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji celowych na realizacje projektów ;Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu PL-SK ( 649.723,) e-urząd (100.000) i termomodernizacja UG(198.380) oraz zmianę klasyfikacji dochodów z opłat za śmieci

1. Planowane dochody budżetowe                                                         -               32.923.425,36

2. Planowane wydatki budżetowe                                                         -               34.083.290,36

3. Deficyt budżetu ;                                                                       -               1.159.865
pokryty zostanie z kredytów                                                                       -               1.159.865

4. Rozchody ( spłaty)                                                                       -               2.009.240

- kredytów bankowych                                                                       -               1.930.200

- pożyczek                                                                                                   -               79.040              
w tym,

-               na realizacje projektów                                                                       -               912.000

5. Przychody                                                                                     -               3.169.105

- kredyty bankowe                                                                                     -               2.652.121

- pożyczki                                                                                                   -               516.984

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik do Uchwały Nr LVI/294/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »