| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/313/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art.5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późniejszymi zmianami); art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U.z 2010r. Nr 17, poz. 95 z poźniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wyry postanawia:

§ 1. Upoważnić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry


Piotr Chrzęszczyk


Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2014r. wchodzi w życie zmiana do ustawy - Prawo energetyczne. Zmiana cytowanej ustawy wprowadza nowy obowiązek dla gmin - wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:

a. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, wysokość dodatku wynosi 11,36 zł/miesiąc,

b. 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, wysokość dodatku wynosi 15,77 zł/miesiąc,

c. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób, wysokość dodatku wynosi 18,93 zł/miesiąc.

Wypłata dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a wypłacają go gminy.

Na dzień dzisiejszy dodatek będzie wypłacany 10 gospodarstwom.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry


Piotr Chrzęszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »