| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/313/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art.5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późniejszymi zmianami); art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U.z 2010r. Nr 17, poz. 95 z poźniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wyry postanawia:

§ 1. Upoważnić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry


Piotr Chrzęszczyk


Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2014r. wchodzi w życie zmiana do ustawy - Prawo energetyczne. Zmiana cytowanej ustawy wprowadza nowy obowiązek dla gmin - wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:

a. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, wysokość dodatku wynosi 11,36 zł/miesiąc,

b. 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, wysokość dodatku wynosi 15,77 zł/miesiąc,

c. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób, wysokość dodatku wynosi 18,93 zł/miesiąc.

Wypłata dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a wypłacają go gminy.

Na dzień dzisiejszy dodatek będzie wypłacany 10 gospodarstwom.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry


Piotr Chrzęszczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »