| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/306/2013 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Myszkowskiego: herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, baneru, łańcucha i pieczęci

Na podstawie art.12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.), art.3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978 r. Nr 31, poz.130 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustanawia się symbole Powiatu Myszkowskiego : herb, sztandar, flagę, flagę stolikową, baner, łańcuch, oraz pieczęć mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno- ekonomiczną mieszkańców powiatu.

§ 2. Herb Powiatu Myszkowskiego wyobraża w czerwonym polu tarczy zwrócone ku sobie głowy orłów. Od strony patrzącego : z lewej głowa orła  krakowskiego -biała w żółtej (złotej) koronie z żółtym (złotym) dziobem, z prawej cieszyńskiego -żółta (złota) w żółtej (złotej) koronie nad zamkiem białym (srebrnym). Wzór graficzny herbu z wzornikiem barw przedstawiono na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sztandar Powiatu Myszkowskiego stanowią dwa płaty o wymiarach 100x100 cm. Strona lewa – płat błękitny z herbem powiatu pośrodku. Nad herbem na wstędze złotej (żółtej) napis POWIAT literami  fioletowymi, pod herbem na złotej (żółtej) wstędze napis MYSZKOWSKI  literami fioletowymi. Strona prawa – płat czerwony z orłem wzoru państwowego wysokości 3/4 wysokości płata. Głowica – zamek z herbu powiatu wykonany z metalu o barwie srebrzystej. Wzór graficzny sztandaru przedstawiono na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Flagę Powiatu Myszkowskiego stanowi płat tkaniny o proporcjach 5:8, dzielony pionowo na trzy pasy; żółty szerokości 1/4 szerokości płata, czerwony szerokości 13/20 szerokości płata i żółty szerokości 7/10 szerokości płata, z godłem herbu powiatu wysokości 3/5 szerokości płata pośrodku pasa czerwonego. Wzór graficzny flagi z rysunkiem konstrukcyjnym i wzornikiem barw przedstawiono na załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Flaga stolikowa Powiatu Myszkowskiego stanowi  płat tkaniny o proporcjach 1:2, dzielony poziomo na trzy pola; żółte wysokości 1/10 wysokości płata, czerwone wysokości 1/2 wysokości płata i żółte wysokości 2/5 wysokości płata, z godłem herbu powiatu wysokości 9/20 wysokości płata pośrodku pola czerwonego. Wzór graficzny flagi stolikowej z rysunkiem konstrukcyjnym i wzornikiem barw przedstawiono na załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Baner Powiatu Myszkowskiego stanowi płat tkaniny o proporcjach 1:4, dzielony poziomo na trzy pola; żółte wysokości 1/10 wysokości płata, czerwone wysokości 13/40 wysokości płata i żółte wysokości 23/40 wysokości płata, z godłem herbu powiatu wysokości 9/40 wysokości płata pośrodku pola czerwonego. Wzór graficzny baneru z rysunkiem konstrukcyjnym i wzornikiem barw przedstawiono na załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Łańcuch Powiatu Myszkowskiego składa się z 14 ogniw metalowych o barwie złocistej. Na dwóch ozdobnych ogniwach okrągłe plakietki z orłem krakowskim i orłem cieszyńskim, wykonane techniką emalii komórkowej. Medalionem jest kartusz metalowy barwy złocistej z herbem powiatu wykonanym techniką emalii komórkowej. Wzór graficzny łańcucha przedstawiono na załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Pieczęć Powiatu Myszkowskiego ma kształt koła o średnicy 36 mm, z centralnie umieszczonym godłem herbu powiatu. Legenda w otoku brzmi: POWIAT MYSZKOWSKI. Między obu słowami pięciopromienne ażurowe gwiazdki. Wzór graficzny pieczęci przedstawiono na załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XVIII/106/2000 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Myszkowskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Szczerbak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/306/2013
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Herb Powiatu Myszkowskiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/306/2013
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Sztandar Powiatu Myszkowskiego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/306/2013
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Flaga Powiatu Myszkowskiego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/306/2013
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Flaga stolikowa Powiatu Myszkowskiego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/306/2013
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Baner Powiatu Myszkowskiego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/306/2013
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Łańcuch Starosty Powiatu Myszkowskiego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/306/2013
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Pieczęć Powiatu Myszkowskiego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »