| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/273/2014 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/261/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).

Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XLII/261/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1. W § 1 ust. 1, w tabeli określającej stawkę podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton uchyla się:

a) wiersz "samochody wyprodukowane w roku 2007 i wcześniej" wraz ze stawkami podatku
w wysokości: "616,90 zł", "920,00 zł", 1 118,70 zł";

b) zapis "samochody wyprodukowane po roku 2007" i wprowadza się nowy zapis "samochody ciężarowe".

2. W § 1 ust. 3, w tabeli określającej stawkę podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów, od 3,5 tony i poniżej 12 ton uchyla się:

a) kolumnę "w 1995 r. i wcześniej" wraz ze stawkami podatku w wysokości: "1 338,20 zł",
"1 505,50 zł";

b) zapis "po 1995 r."

c) zapis "ciągniki wyprodukowane"

3. W § 1 ust. 4, w tabeli określającej stawkę podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

1) trzy osie i więcej w rubryce dotyczącej tonażu uchyla się:

a) "do 40 włącznie" i wprowadza się nowy zapis "40";

b) "powyżej 40" i wprowadza się nowy zapis "40".

4. W § 1 ust. 6, w tabeli określającej stawkę podatku od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadających:

1) dwie osie w rubryce dotyczącej tonażu uchyla się:

a) "38 włącznie" i wprowadza się nowy zapis "38";

b) "powyżej 38" i wprowadza się nowy zapis "38"

2) trzy osie i więcej w rubryce dotyczącej tonażu uchyla się:

a) "do 38 włącznie" i wprowadza się nowy zapis "38";

b) "powyżej 38" i wprowadza się nowy zapis "38".

5. W § 1 ust. 7, w tabeli określającej stawkę podatku od autobusów uchyla się:

a) kolumnę "w 2007 i wcześniej" wraz ze stawkami podatku w wysokości "1 599,60 zł", "2 028,30 zł".

b) zapis "po 2007 roku"

c) zapis "autobusy wyprodukowane" i wprowadza się nowy zapis "w zależności od liczby miejsc do siedzenia"

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »