| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/273/2014 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/261/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).

Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XLII/261/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1. W § 1 ust. 1, w tabeli określającej stawkę podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton uchyla się:

a) wiersz "samochody wyprodukowane w roku 2007 i wcześniej" wraz ze stawkami podatku
w wysokości: "616,90 zł", "920,00 zł", 1 118,70 zł";

b) zapis "samochody wyprodukowane po roku 2007" i wprowadza się nowy zapis "samochody ciężarowe".

2. W § 1 ust. 3, w tabeli określającej stawkę podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów, od 3,5 tony i poniżej 12 ton uchyla się:

a) kolumnę "w 1995 r. i wcześniej" wraz ze stawkami podatku w wysokości: "1 338,20 zł",
"1 505,50 zł";

b) zapis "po 1995 r."

c) zapis "ciągniki wyprodukowane"

3. W § 1 ust. 4, w tabeli określającej stawkę podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

1) trzy osie i więcej w rubryce dotyczącej tonażu uchyla się:

a) "do 40 włącznie" i wprowadza się nowy zapis "40";

b) "powyżej 40" i wprowadza się nowy zapis "40".

4. W § 1 ust. 6, w tabeli określającej stawkę podatku od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadających:

1) dwie osie w rubryce dotyczącej tonażu uchyla się:

a) "38 włącznie" i wprowadza się nowy zapis "38";

b) "powyżej 38" i wprowadza się nowy zapis "38"

2) trzy osie i więcej w rubryce dotyczącej tonażu uchyla się:

a) "do 38 włącznie" i wprowadza się nowy zapis "38";

b) "powyżej 38" i wprowadza się nowy zapis "38".

5. W § 1 ust. 7, w tabeli określającej stawkę podatku od autobusów uchyla się:

a) kolumnę "w 2007 i wcześniej" wraz ze stawkami podatku w wysokości "1 599,60 zł", "2 028,30 zł".

b) zapis "po 2007 roku"

c) zapis "autobusy wyprodukowane" i wprowadza się nowy zapis "w zależności od liczby miejsc do siedzenia"

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »