| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36.288.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.)Rada Gminy Pankiuchwala:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium ustawowego dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku  lub żywności, do udzielenia posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie pieniężne na zakup posiłku  lub żywności,  udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania  finansowego gmin w zakresie  dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 3. Na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola udziela się pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku, bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, maksymalnie dla 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolu na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »