| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 230/XXX/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142,  Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art.10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. ( M.P. 2013, poz. 812,) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M. P. 2013, poz. 724) i art. 4 ust. 1 i art.13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r.,  Nr 197, poz. 1172).

Rada Gminy  Popów
uchwala, co następuje :

§ 1. W § 1 ust.1 pkt b stawka podatku dla samochodów o masie całkowitej nie mniejszej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton posiadających inny system zawieszenia osi oraz 4 osie i więcej powinna wynosić 2.123,00 zł zamiast 2,123,00 zł.

§ 2. W § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie: Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego na rok 2014 331 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie.

Przewodniczący Rady Gminy Popów


Jakub Deska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »