| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 6 Burmistrza Kłobucka; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 23 grudnia 2013r.

do porozumienia Nr 39/EKZ/09 w sprawie wykonywania przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłobuck im. Jana Długosza zadań biblioteki publicznej dla Powiatu Kłobuckiego

do POROZUMIENIA NR 39/EKZ/09 w sprawie wykonywania przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłobuck im. Jana Długosza zadań biblioteki publicznej dla Powiatu Kłobuckiego, zawarty pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez:


Starostę Kłobuckiego – Romana Minkinę

Członka Zarządu Powiatu - Macieja Biernackiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Katarzyny Kurowskiej

zwanym dalej „Powierzającym”,


a Gminą Kłobuck reprezentowaną przez:


Burmistrza Kłobucka – Krzysztofa Nowaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy– Katarzyny Jagusiak

zwanym dalej „Przyjmującym”


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 7, art. 5 ust.2 i art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm./ oraz art.20 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach /Dz.U. z 2012 r., poz. 642/ Strony Porozumienia wprowadzają zmiany :

§ 1.

1. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Powierzający” zobowiązuje się przekazywać „Przyjmującemu” dotację celową na wykonywanie w 2014 roku zadań biblioteki powiatowej w wysokości: 35.000 zł /sł.: trzydzieści pięć tysięcy złotych/.

2. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Środki finansowe na 2014 rok, będą przekazane w następujący sposób:

a/ do dnia 20 stycznia 2014 roku na I półrocze,

b/ do 20 lipca 2014 roku na II półrocze.

Środki przelane zostaną na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku nr : 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001 Bank Spółdzielczy Kłobuck.

3. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Porozumienie zostaje zawarte na okres: od 1stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku z możliwością jego przedłużenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie podlegają zmianie.

§ 3.

Aneks został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla „Powierzającego” i trzy dla „Przyjmującego”.

§ 4.

Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

"Powierzający" "Przyjmujący"

Starosta Kłobucki


Roman Minkina


Członek Zarządu Powiatu


Maciej Biernacki


Skarbnik Powiatu


Katarzyna Kurowska

Burmistrz Kłobucka


Krzysztof Nowak


Skarbnik Gminy


Katarzyna Jagusiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »