| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/293/14 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 14 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 4, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w następujący sposób:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %


Wysokość zwrotu za udzieloną pomoc wyrażona
w % dla osoby samotnie gospodarującej


Wysokość zwrotu za udzieloną pomoc wyrażona w % dla osoby w rodzinie


do 150


brak obowiązku zwrotu


brak obowiązku zwrotu


od 151


100


100

§ 2.

1. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku może mieć charakter spłaty ratalnej lub jednorazowej.

2. Przy spłacie ratalnej okres spłaty nie może przekroczyć 10 miesięcy.

3. Warunki spłaty powinny być tak ustalone, aby ich realizacja nie powodowała spadku dochodu osoby lub rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »