| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/368/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/351/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz.594 z późn. zmianami.) art.10 ust 1, 2 i 3, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr. 95 poz. 613 z późn. zmianami), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Monitor Polski poz. 724 z 9 września 2013 r.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (Monitor Polski poz. 812 z dnia 11 października 2013 r.)

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/351/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku ustala sie nową treść tabeli zamieszonej w par. 1 ust. 2 litera b :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

25

806

1.230

25

31

1.230

1.902

31

1.902

2.330

3 osie jezdne i więcej

12

40

1.678

2.330

40

2.330

3.076

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 4. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy   Ożarowice


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »