| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 316/XL/2014 Rady Gminy Konopiska

z dnia 13 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopiska na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 313/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, wprowadza się następujace zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 4 071 990,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek - 1 308 275,50 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie ogółem - 2 746 890,20 zł,

- spłat udzielonych pożyczek - 16 825,00 zł.”

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiazań na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 055 165,70 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 586 340,72 zł.”

3) § 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych organizacjom pozarzadowym działającym na terenie gminy Konopiska w zwiazku z realizacją zadań własnych gminy w wysokości do 100 000,00 zł.”

4) Dotychczasowe numery § 11, 12, 13 otrzymują odpowiednio numery § 12, 13, 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


mgr inż. Marcin Poleszczuk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »