| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 316/XL/2014 Rady Gminy Konopiska

z dnia 13 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopiska na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 313/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, wprowadza się następujace zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 4 071 990,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek - 1 308 275,50 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie ogółem - 2 746 890,20 zł,

- spłat udzielonych pożyczek - 16 825,00 zł.”

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiazań na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 055 165,70 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 586 340,72 zł.”

3) § 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych organizacjom pozarzadowym działającym na terenie gminy Konopiska w zwiazku z realizacją zadań własnych gminy w wysokości do 100 000,00 zł.”

4) Dotychczasowe numery § 11, 12, 13 otrzymują odpowiednio numery § 12, 13, 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


mgr inż. Marcin Poleszczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »