| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/267/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 2„Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2013 r.”do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

20 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki bieżące
z tego wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

20 000

20 000
20 000

20 000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

20 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
wydatki bieżące
z tego wydatki jednostek budżetowych
z tego wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

20 000

20 000
20 000

20 000

RAZEM

20 000

20 000

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku„Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”,który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.”,który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z dnia 29 stycznia z 2013 roku„Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY – 22 589 606

WYDATKI - 20 727 765

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 861 841 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 1 861 841 zł, natomiast wolne środki w kwocie 1 111 904 zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 1 011 489 i zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 100 415 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.


Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.


Załącznik nr 3 do Uchwały dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 roku


Uzasadnienie

Korekty wydatków dokonuje się:

- W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się wydatki na ekspertyzę stanu technicznego oraz koncepcję modernizacji budynku przy ul. Beskidzkiej 99, a także na przeglądy budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

- W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zmniejsza się niezrealizowane wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »