| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/371/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych ( tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz.885)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę400,- zł

- załącznik nr 1.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę400,- zł

- załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach

- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w

- załączniku nr 3.

§ 4.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku ” przyjmuje brzmienie jak w             

- załączniku nr 4.

§ 5.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2013 ” przyjmuje brzmienie jak w

- załączniku nr 5.

§ 6.

Dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013''

- załącznik nr 6..

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów

-

45.724.308,88 zł

po stronie wydatków

-

49.495.132,57 zł

planowany deficyt

-

3.770.823,69 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 3.770.823,69 zł zostanie pokryty z :

a)

zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek

-

167.018,00 zł

b)

zaciągniętych na rynku krajowym kredytów

-

1.300.000,00 zł

c)

wolnych środków

-

1.460.977,69 zł

d)

zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


-

842.828,00 zł

§ 9.

Kwoty wykazane w §1, 2 wprowadzają zmiany do załączników:

-

nr 1

-

dochody budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 2

-

wydatki budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 2a

-

wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 3

-

przychody i rozchody budżetu Gminy,

-

nr 9

-

dotacje z budżetu Gminy

-

nr 11

-

plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego -ZWiK w Wilamowicach na 2013

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/371/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/371/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/371/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/371/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/371/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/371/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »