| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 644/XLII/2014 Rady Miasta Rybnika

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)

Or .0007.6.2014

2013/115069

UCHWAŁA NR 644/XLII/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)

Na podstawie art. 43 i art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U.2013 poz. 1457 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustalić maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna w wysokości 6 zł za każdą godzinę  sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem, zadeklarowaną przez rodziców w umowie.

§ 2. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie umowy zawartej przez Miasto Rybnik z opiekunem dziennym z uwzględnieniem następujących zasad:

1) wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci objętych opieką w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia, zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin  sprawowanej opieki nad każdym dzieckiem oraz wysokości stawki określonej w § 1 – do 15 dnia następnego miesiąca,

2) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

3) wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż dziewięć godzin opieki nad jednym dzieckiem dziennie,

4) dzienny opiekun musi obejmować opieką co najmniej 3 dzieci,

5) dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego), w wysokości 1,35 zł za godzinę, zadeklarowaną przez rodziców w umowie opieki  nad dzieckiem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »