| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 846/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 658/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych przekazanych na rzecz Gminy Miasto Częstochowa przez przedsiębiorstwa państwowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013., poz. 594 z późn. zm.) i art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 658/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych przekazanych na rzecz Gminy Miasto Częstochowa przez przedsiębiorstwa państwowe, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

najemcy lokalu posiadającego umowę najmu zawartą na czas nieokreślony, będącego w posiadaniu lokalu na podstawie umowy najmu lub innego tytułu w dniu przekazania budynku na rzecz Gminy lub będącego najemcą innego lokalu mieszkalnego położonego w tym samym budynku w którego posiadanie wszedł na podstawie umowy zamiany po przejęciu budynku przez Gminę.;

2) po § 3 dodaje się § 3a, w brzmieniu: „§ 3a 1. Bonifikatę wymienioną w § 3 zwiększa się o 5% w przypadku równoczesnego złożenia wniosków przez najemców lokali w budynkach o liczbie lokali mieszkalnych większej niż dwa, a następnie sfinalizowania wykupu poprzez jednoczesne zawarcie aktu notarialnego, przy założeniu, że wszystkie złożone wnioski spełniają warunki, pozwalające na udzielenie 90% bonifikaty.

2. Przez równoczesne złożenie wniosków należy rozumieć wystąpienie z wnioskiem o wykup lokali mieszkalnych co najmniej 50% najemców niewykupionych lokali zakładowych w budynku, a następnie jednoczesne zawarcie aktu notarialnego kupna-sprzedaży.

3. Powyższe zwiększenie bonifikaty może być udzielone w stosunku do budynku zakładowego wyłącznie jeden raz”.

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr 658/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych przekazanych na rzecz Gminy Miasto Częstochowa przez przedsiębiorstwa państwowe pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »