| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 846/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 658/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych przekazanych na rzecz Gminy Miasto Częstochowa przez przedsiębiorstwa państwowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013., poz. 594 z późn. zm.) i art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 658/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych przekazanych na rzecz Gminy Miasto Częstochowa przez przedsiębiorstwa państwowe, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

najemcy lokalu posiadającego umowę najmu zawartą na czas nieokreślony, będącego w posiadaniu lokalu na podstawie umowy najmu lub innego tytułu w dniu przekazania budynku na rzecz Gminy lub będącego najemcą innego lokalu mieszkalnego położonego w tym samym budynku w którego posiadanie wszedł na podstawie umowy zamiany po przejęciu budynku przez Gminę.;

2) po § 3 dodaje się § 3a, w brzmieniu: „§ 3a 1. Bonifikatę wymienioną w § 3 zwiększa się o 5% w przypadku równoczesnego złożenia wniosków przez najemców lokali w budynkach o liczbie lokali mieszkalnych większej niż dwa, a następnie sfinalizowania wykupu poprzez jednoczesne zawarcie aktu notarialnego, przy założeniu, że wszystkie złożone wnioski spełniają warunki, pozwalające na udzielenie 90% bonifikaty.

2. Przez równoczesne złożenie wniosków należy rozumieć wystąpienie z wnioskiem o wykup lokali mieszkalnych co najmniej 50% najemców niewykupionych lokali zakładowych w budynku, a następnie jednoczesne zawarcie aktu notarialnego kupna-sprzedaży.

3. Powyższe zwiększenie bonifikaty może być udzielone w stosunku do budynku zakładowego wyłącznie jeden raz”.

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr 658/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych przekazanych na rzecz Gminy Miasto Częstochowa przez przedsiębiorstwa państwowe pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »