| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 listopada 2013r.

do Porozumienia nr 203/KT/2013 z dnia 22.07.2013 r. w sprawie realizacji zadania pn. :„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu”

do Porozumienia nr 203/KT/2013 z dnia 22.07.2013 r. w sprawie realizacji zadania pn. :„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Ustroń,z siedzibą w Ustroniu Rynek 1 reprezentowanym przez Burmistrza Ireneusza Szarzec

i

Powiatem Cieszyńskim,z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Jerzego Nogowczyk

Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Jerzego Pilch

Wicestarosty Powiatu Cieszyńskiego


zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia nr109/KT/2013o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 9, § 10 ust. 2 Porozumienia nr  203/KT/2013 z dnia 22.07.2013 r.  strony postanawiają zmienić:

1. brzmienie § 2 ust. 5 na następujące:„Ustala się termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót na 20 grudnia 2014 r.”,

2. brzmienie § 2 ust. 1 na następujące:„Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskichoraz innych niezbędnych prac i wynosi 6.287.148,75 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) , w tym:

1) w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej: 4.814.331,17 zł , w tym co najmniej 490.000 zł w 2013 r., a pozostała kwota w 2014 r.,

2) w zakresie przebudowy drogi powiatowej 582.274,40  zł, całość w 2013 r.,

3) w zakresie przebudowy drogi gminnej 890.543,18  zł, całość w 2013 r.”.

3. brzmienie § 2 ust. 2 na następujące:"Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 90 % kosztu określonego w ust. 1 pkt.1, tj. 4.332.898,05 zł. ”,

4. brzmienie: § 2 ust. 4 na następujące:„Powiat Cieszyński uczestniczy w 2013 r. w kosztach realizacji zadania:

1) w zakresie przebudowy drogi powiatowej w wysokości 100 % kosztów, tj. 582.274,405 zł,

2) w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w wysokości 5 % kosztów tj. 240.716,56 zł .”,

5. brzmienie: § 2 ust. 6 na następujące: „Miasto Ustroń uczestniczy w 2013 r. w kosztach realizacji zadania:

1) w zakresie przebudowy drogi gminnej w wysokości 100 % kosztów tj.890.543,18  zł ,

2) w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w wysokości 5 % kosztów tj.240.716,56 zł . ”,

6. brzmienie: § 3 ust. 1 na następujące:„Powiat Cieszyński przekaże Województwu Śląskiemu środki finansowe dotacji celowej na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej na pisemny wniosek przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego, na wskazany rachunek budżetu Województwa Śląskiego, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.",

7. brzmienie: § 3 ust. 2 na następujące: „Miasto Ustroń przekaże Województwu Śląskiemu środki finansowe dotacji celowej na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej na pisemny wniosek przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego, na wskazany rachunek budżetu Województwa Śląskiego, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Województwo Śląskie

Miasto Ustroń

Powiat Cieszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »