| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 listopada 2013r.

do Porozumienia nr 203/KT/2013 z dnia 22.07.2013 r. w sprawie realizacji zadania pn. :„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu”

do Porozumienia nr 203/KT/2013 z dnia 22.07.2013 r. w sprawie realizacji zadania pn. :„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Ustroń,z siedzibą w Ustroniu Rynek 1 reprezentowanym przez Burmistrza Ireneusza Szarzec

i

Powiatem Cieszyńskim,z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Jerzego Nogowczyk

Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Jerzego Pilch

Wicestarosty Powiatu Cieszyńskiego


zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia nr109/KT/2013o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 9, § 10 ust. 2 Porozumienia nr  203/KT/2013 z dnia 22.07.2013 r.  strony postanawiają zmienić:

1. brzmienie § 2 ust. 5 na następujące:„Ustala się termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót na 20 grudnia 2014 r.”,

2. brzmienie § 2 ust. 1 na następujące:„Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskichoraz innych niezbędnych prac i wynosi 6.287.148,75 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) , w tym:

1) w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej: 4.814.331,17 zł , w tym co najmniej 490.000 zł w 2013 r., a pozostała kwota w 2014 r.,

2) w zakresie przebudowy drogi powiatowej 582.274,40  zł, całość w 2013 r.,

3) w zakresie przebudowy drogi gminnej 890.543,18  zł, całość w 2013 r.”.

3. brzmienie § 2 ust. 2 na następujące:"Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 90 % kosztu określonego w ust. 1 pkt.1, tj. 4.332.898,05 zł. ”,

4. brzmienie: § 2 ust. 4 na następujące:„Powiat Cieszyński uczestniczy w 2013 r. w kosztach realizacji zadania:

1) w zakresie przebudowy drogi powiatowej w wysokości 100 % kosztów, tj. 582.274,405 zł,

2) w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w wysokości 5 % kosztów tj. 240.716,56 zł .”,

5. brzmienie: § 2 ust. 6 na następujące: „Miasto Ustroń uczestniczy w 2013 r. w kosztach realizacji zadania:

1) w zakresie przebudowy drogi gminnej w wysokości 100 % kosztów tj.890.543,18  zł ,

2) w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w wysokości 5 % kosztów tj.240.716,56 zł . ”,

6. brzmienie: § 3 ust. 1 na następujące:„Powiat Cieszyński przekaże Województwu Śląskiemu środki finansowe dotacji celowej na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej na pisemny wniosek przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego, na wskazany rachunek budżetu Województwa Śląskiego, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.",

7. brzmienie: § 3 ust. 2 na następujące: „Miasto Ustroń przekaże Województwu Śląskiemu środki finansowe dotacji celowej na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej na pisemny wniosek przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego, na wskazany rachunek budżetu Województwa Śląskiego, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Województwo Śląskie

Miasto Ustroń

Powiat Cieszyński

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »