| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/349/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2013” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 37.000,00 złotych,w tym:

1. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 187.007,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę 204.792,00 złotych

2) zwiększyć dotacje o kwotę 8.000,00 złotych

3) zwiększyć dotacje z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9.785,00 złotych

2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 224.007,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 499.270,00 złotych

2) zwiększyć dotacje o kwotę 30.000,00 złotych

3) zmniejszyć dotacje z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 305.263,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „ Wydatki budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 37.000,00 złotych,w tym:

1. Zwiększyć wydatki  bieżące o kwotę 37.000,00 złotych, w tym

1) zwiększyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 37.000,00 złotych w tym:

a) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 37.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe po zmianach 7.818.022,74 złote,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 „Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Kwota dochodów po zmianach wynosi 70.730,00 złotych. Wielkość udzielanych dotacji po zmianach 529.980,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów   38.747.808,02 złotych

Plan wydatków    39.005.441,39 złote

Planowany deficyt budżetowy 257.633,37 złote

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1. Pożyczki w kwocie  87.808,00 złotych

2. Kredyty w kwocie  169.825,37 złotych

§ 6.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 4.838.073,11 złote, które zostaną sfinansowane z:

1.1 pożyczek w kwocie     87.808,00 złotych

1.2 kredytów w kwocie 4.450.323,00 złote

1.3 wolnych środków w kwocie 299.942,11 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.580.439,74 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie 15.788,30 złotych

2.2 kredytów w kwocie 4.281.421,00 złotych

2.3 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 283.230,44 złotych

§ 7.

1. W uchwale Nr XXIX/223/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań na :

Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -  1.000.000,00 złotych

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   -        257.633,37 złote

Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu kredytów i pożyczek              -   4.580.439,74 złotych

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/349/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/349/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/349/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/349/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »