| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr DRE-4110-11(6),18(6),19(6)/2013/2014/13859/ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 stycznia 2014r.

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014 r., w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163L/13859/W/DRE/2014/ARy, przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139L/13859/W/DRE/2014/ARy oraz obrót ciepłem Nr OCC/335E/13859/W/DRE/2014/ARy, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")


Decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2008 r.
Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML oraz
Nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm., udzielono przedsiębiorcy:
Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednio:
Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), koncesji
na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem
na okres do 31 grudnia 2025 r.


Pismem z 25 września 2013 r., znak: OEC-ZAT-610-4-1/13, uzupełnionym ostatecznie pismem z 15 stycznia 2014 r., znak: OEC-ZAT-610-4-7/13/14, Koncesjonariusz poinformował o zmianie firmy oraz wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła oraz na przesyłaniu i dystrybucji ciepła określonego w ww. koncesjach, informując o źródłach ciepła oraz sieciach ciepłowniczych, które nie są już eksploatowane przez Koncesjonariusza, a także tych które zostały przekazane mu do eksploatacji oraz przedstawił odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe informacje.


Zgodnie z art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.


Po analizie nadesłanej przez Koncesjonariusza dokumentacji postanowiono przychylić się do wniosku Koncesjonariusza i zmienić decyzje z dnia 1 lutego 2008 r. Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML oraz Nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML, z późń. zm., w zakresie zgodnym z wnioskiem Koncesjonariusza.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor  Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »