| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV-352-2014 Rady Gminy Nędza

z dnia 20 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIV-342-2013 Rady Gminy Nędza w sprawie uchwalenia regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych składek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn.zm.) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV-342-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16.12.2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 19.12.2013 r. poz. 7748), - wprowadza się następującą zmianę:

- § 3 otrzymuje brzmienie:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. z tym, że § 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »