| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV-352-2014 Rady Gminy Nędza

z dnia 20 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIV-342-2013 Rady Gminy Nędza w sprawie uchwalenia regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych składek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn.zm.) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV-342-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16.12.2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 19.12.2013 r. poz. 7748), - wprowadza się następującą zmianę:

- § 3 otrzymuje brzmienie:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. z tym, że § 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »