| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/291/14 Rady Miasta Poręba

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), Rada Miasta Poręba uchwala :

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), zamieszkałych na terenie miasta Poręba.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, którym zgodnie z art. 3 pkt 13c ww. ustawy jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

              Przyjęcie niniejszej uchwały spowoduje przeniesienie kompetencji do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zamieszkałych na terenie miasta Poręba – z organu wykonawczego gminy na inny podmiot, który stanie się organem właściwym do prowadzenia postępowań w tych sprawach.

              Dodatek mieszkaniowy jest realizowany w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie, zatem niniejszą uchwała Rada Miasta upoważnia w oparciu o art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie do wydawania decyzji przyznających dodatek energetyczny.

              Z tego powodu uchwała ta będzie aktem prawa miejscowego podlegającym ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w tym dzienniku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »