| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/291/14 Rady Miasta Poręba

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), Rada Miasta Poręba uchwala :

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), zamieszkałych na terenie miasta Poręba.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, którym zgodnie z art. 3 pkt 13c ww. ustawy jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

              Przyjęcie niniejszej uchwały spowoduje przeniesienie kompetencji do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zamieszkałych na terenie miasta Poręba – z organu wykonawczego gminy na inny podmiot, który stanie się organem właściwym do prowadzenia postępowań w tych sprawach.

              Dodatek mieszkaniowy jest realizowany w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie, zatem niniejszą uchwała Rada Miasta upoważnia w oparciu o art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie do wydawania decyzji przyznających dodatek energetyczny.

              Z tego powodu uchwała ta będzie aktem prawa miejscowego podlegającym ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w tym dzienniku.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »