| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 9 grudnia 2013r.

do Porozumienia Nr PS.031.2.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie objęcia mieszkańców Powiatu Rybnickiego działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

(2013/091679)


Aneks Nr 1

do Porozumienia Nr PS.031.2.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: objęcia mieszkańców Powiatu Rybnickiego działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku


zawarty w dniu 9 grudnia 2013 r. w Rybniku pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, zwanym dalej''Miastem'', które reprezentuje:

Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  – Bogusława Paszendy,


a


Powiatem Rybnickim, z siedzibą w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, zwanym dalej''Powiatem'', który reprezentują:

Damian Mrowiec – Starosta Powiatu,

Aleksandra Chudzik – Wicestarosta Powiatu,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Sylwii Marcol-Wróblewskiej.§ 1. W Porozumieniu Nr PS.031.2.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: objęcia mieszkańców Powiatu Rybnickiego działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku, wprowadza się następujące zmiany:1) § 2 ust .1 otrzymuje brzmienie:

''Powiat zobowiązuje się przekazać Miastu w 2014 roku dotację celową w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych) na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka, o której mowa w § 1 ust. 1.'',


2) w § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

''Za nieterminowe przekazywanie dotacji celowej zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.''.


§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


MIASTO

POWIAT


Prezydent Miasta Rybnika


Adam Fudali

Starosta Powiatu


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu


Aleksandra Chudzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »