| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 16/14 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rędziny w okręgu wyborczym nr 6

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałą Nr XLV/1/2014 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Andrzeja Rzemińskiego  przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Rędziny w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 6.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu30 marca2014 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI


dr Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 16/14
Wojewody Śląskiego
z dnia 24 stycznia 2014 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniającychdo Rady Gminy Rędziny w okręgu wyborczym nr 6

Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności

1

2

do 25.01.2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rędziny w okręgu wyborczym nr 6,

do 08.02.2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w okręgu nr 6,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach,

do 13.02.2014 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach,

do 28.02.2014 r. (do godziny 2400)

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach  list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 6,

do 07.03.2014 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kościelcu,

do 09.03.2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5,

do 10.03.2014 r.

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Rędzinach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego,

do 15.03.2014 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach zawierającego numery list i dane o kandydatach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 6,

do 16.03.2014 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Rędzinach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kościelcu ,

do 16.03.2014 r.

- sporządzenie spisu wyborców dla okręgu wyborczego nr 6 w Urzędzie Gminy Rędziny,

do 20.03.2014 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

28.03.2014 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej,

29.03.2014 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kościelcu  spisu wyborców,

30.03.2014 r.w godz. 8:00–22:00

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »