| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 384/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2013r., poz. 182 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.

§ 4. Traci moc uchwała nr 482/L/ 2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »