| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 421/XLIII/2014 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 14 stycznia 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5d ust. 1   ustawy z   dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 1059 z   późn. zm.), Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:  

§   1.   Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Koszęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z   zakresu administracji publicznej, w   tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i   zaświadczeń w   sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o   których mowa w   rozdziale 2. Dostarczanie paliw i   energii ustawy z   dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przyznawanych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł


Uzasadnienie

              Na podstawie art. 39 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Rada Gminy Koszęcin posiada kompetencje, aby upoważnić Kierownika Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w   Koszęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z   zakresu administracji publicznej.  

              W związku z   wejściem w   życie ustawy z   dnia 26 lipca 2013 r. o   zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw po stronie gminy powstały obowiązki nakładające na nią nowe zadania w   postaci przyznawania dodatku energetycznego. Ustawodawca wskazał, że ww.dodatekprzyznawany będzie od 1   stycznia 2014 r. na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Prawo do dodatku energetycznego ustala się w   formie decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  

Wypłata dodatków energetycznych uzależniona jest od przyznania dodatków mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę fakt, że jednostka realizuje zadanie w   zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasadne jest upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Koszęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z   zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »