| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 421/XLIII/2014 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 14 stycznia 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5d ust. 1   ustawy z   dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 1059 z   późn. zm.), Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:  

§   1.   Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Koszęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z   zakresu administracji publicznej, w   tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i   zaświadczeń w   sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o   których mowa w   rozdziale 2. Dostarczanie paliw i   energii ustawy z   dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przyznawanych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł


Uzasadnienie

              Na podstawie art. 39 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Rada Gminy Koszęcin posiada kompetencje, aby upoważnić Kierownika Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w   Koszęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z   zakresu administracji publicznej.  

              W związku z   wejściem w   życie ustawy z   dnia 26 lipca 2013 r. o   zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw po stronie gminy powstały obowiązki nakładające na nią nowe zadania w   postaci przyznawania dodatku energetycznego. Ustawodawca wskazał, że ww.dodatekprzyznawany będzie od 1   stycznia 2014 r. na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Prawo do dodatku energetycznego ustala się w   formie decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  

Wypłata dodatków energetycznych uzależniona jest od przyznania dodatków mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę fakt, że jednostka realizuje zadanie w   zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasadne jest upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Koszęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z   zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »