| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 21 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Chorzów za 2013 rok

W 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa w składzie:

Przewodniczący Komisji

Andrzej Kotala,

Członkowie:

Przedstawiciele Rady Miasta

Przedstawiciele Samorządu


Przedstawiciele Policji

Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej

Tomasz Piecuch,
Witold Pelka,
Marcin Michalik,
Jacek Króliczek,
Jacek Nowak,
Andrzej Zbierański,
Piotr Sielecki,
Andrzej Sikora.

             

Z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji uczestniczyli:

Komendant Miejskiej PSP                            - Janusz Gancarczyk,

Komendant Straży Miejskiej                         - Izabela Jaron,

Komendant WKU                                           - Robert Jańczuk.

W posiedzeniach Komisji przy omawianiu problemów wymagających wiedzy specjalistycznej uczestniczyli przedstawiciele właściwych inspekcji i służb.

W pracach Komisji uczestniczyli:

1. Kierownik Referatu Dzielnicowych Straży Miejskich;

2. Przedstawiciel MORiS;

3. Dyrektor i przedstawiciele MZUiM;

4. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej;

5. Dyrektor ZK PGM;

6. Prezes ChSM;

7. Przedstawiciel ADM Chorzów Sp. z o.o.;

8. Kierownik bezpieczeństwa „Ruch Chorzów” S.A.;

9. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;

10. Psycholog;

11. Przedstawiciel Wydziału Edukacji;

12. Przedstawiciel Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska;

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku pracowała zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy odbywając pięć spotkań roboczych.

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 26.02.2013r., na którym

Przedstawiono ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
Przyjęto program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2013”.
Zaopiniowano sprawozdania z : działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012, realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2012”,  realizacji programu „Bezpieczeństwa dla miasta Chorzowa”.
Przyjęto Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2013 rok.
Omawiano zadania MZUiM w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście,
przedstawiono propozycje działań w ramach koncepcji bezpiecznej przestrzeni miejskiej .

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 16.04.2013r., na którym

Oceniono zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
Omówiono zadania właścicieli i administratorów dróg w zakresie działań ratowniczych, określono zasady dysponowania podmiotów współpracujących podczas usuwania skutków zdarzeń na terenie miasta.
Dokonano oceny zabezpieczenia imprez masowych, przeanalizowano zagrożenia podczas organizowanych imprez, przedstawiono propozycję rozwiązań w tym zakresie.

Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 25.06.2013r., na którym

Dokonano oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
Przeanalizowano stan sanitarny miasta, przedstawiono wyniki kontroli wybranych obiektów użyteczności publicznej min. hoteli i innych obiektów świadczących usługi noclegowe a także stację dworca kolejowego.
Przedstawiono zamierzenia Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w zakresie planowanych działań związanych z akcją Bezpieczne Wakacje 2013.

Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 01.10.2013r., na którym

Przedstawiono katalog zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
Dokonano oceny zjawiska przestępczości w środowisku nieletnich, przedstawiono wyniki analizy poziomu bezpieczeństwa młodzieży w szkole, scharakteryzowano programy profilaktyczne ukierunkowane na eliminowanie następujących zjawisk : alkohol, narkotyki i przestępczość w szkole.
Omówiono zagrożenia przestępczością w kategoriach szczególnie uciążliwych – kradzieże energii elektrycznej.

Piąte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 10.12.2013r., na którym :

Omówiono bieżące zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
Dokonano podsumowania prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013.
Oceniono projekt budżetu na rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Rozpatrzono projekt Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014.

Podczas każdego z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawiciel KM Policji informował członków Komisji o zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego a także stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta.

Przedmiotem analizy Komisji były ponadto zagadnienia dotyczące :

Poprawy skuteczności działań Policji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w mieście (wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, patrole adeptów Szkoły Policji w Katowicach, działania Zespołu ds. Nieletnich, służby ponadnormatywne).

Współdziałania Komendy Miejskiej PSP z innymi podmiotami w zakresie działań ratowniczych i usuwania skutków zdarzeń.

Analizy zabezpieczenia imprez masowych na terenie miasta, określenie sił i środków zaangażowanych w zabezpieczenie powyższych.

Przedstawienia zadań Zespołu ds. Bezpieczeństwa.

Problemu przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie, przedstawienie proponowanych rozwiązania w celu eliminowania w/w zjawisk.

Działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym tj. wprowadzenie stref ograniczonej prędkości, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, wyznaczanie przejść dla pieszych, modernizacje sygnalizacji świetlnych i innych działań mających na celu zwiększenie poprawy bezpieczeństwa  ruchu pieszego i kołowego (działalność Zespołu ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego MZUiM).

Zakresu i tematyki programów profilaktycznych realizowanych w chorzowskich placówkach oświatowych, analizy zjawiska poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach.

Analizy zjawiska przestępczości w środowisku nieletnich, charakterystyka problemu, określenie grup ryzyka, przedstawienie programów prewencyjnych i innych działań (działania : Wagarowicz, Bezpieczna i przyjazna szkoła) ukierunkowanych na eliminowanie w/w zjawisk.

Omówienie zrealizowanej w 2013r kwalifikacji wojskowej na terenie miasta, przedstawienie wytycznych do realizacji kwalifikacji wojskowej w roku 2014.

Bezpieczeństwa sanitarno – higienicznego miasta.

PIERWSZY ZASTĘPCA PREZYDENTA


MARCIN MICHALIK

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »