| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 313/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. j, art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. .U. z 2013, poz. 182 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami.)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Ustala się zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłków dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w następujący sposób:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość zwrotu wydatków w % dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu wydatków w % dla
osobę w rodzinie

do 150

nie ma obowiązku zwrotu

nie ma obowiązku zwrotu

od 151

100

100

§ 2.

1. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku może mieć charakter spłaty ratalnej lub jednorazowej.

2. Przy spłacie ratalnej okres spłaty nie może przekroczyć 10 miesięcy.

3. Warunki spłaty powinny być tak ustalone, by ich realizacja nie powodowała spadku dochodu osoby lub rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »