| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/447/14 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.749 z późn.zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tj. Dz.U. 2013r., poz.465) oraz art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Zarządzić pobór podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Powołać na inkasentów:

1. W sołectwie Zawiść: Sołtysa Joannę Tchórz

2. W sołectwie Gardawice: Sołtysa Jana Kiel

3. W sołectwie Zgoń: Sołtysa Eugenię Krzyż

4. W sołectwie Królówka: Sołtysa Helenę Oczadło

5. W sołectwie Woszczyce: Sołtysa Krystynę Kieś

6. W sołectwie Mościska: Sołtysa Grażynę Matuszczyk

7. W sołectwie Zazdrość: Sołtysa Jana Spendel

8. W dzielnicy Jaśkowice: Panią Bożenę Porwolik

9. W dzielnicy Zawada: Panią Lidię Pisarek.

§ 3. 1. Do obowiązków inkasenta nie będącego sołtysem należy pobór podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz dokonywanie wpłat podatków do kasy Urzędu Miasta w terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego.

2. Do obowiązków inkasenta będącego sołtysem należy:

1) pobór podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz dokonywanie wpłat podatków do kasy Urzędu Miasta w terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego,

2) doręczanie podatnikom za potwierdzeniem odbioru decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

§ 4. 1. Wynagrodzenie za inkaso z tytułu czynności określonych w § 3 pkt 1 stanowić będzie 5,5% wartości pobranych i wpłaconych podatków do kasy Urzędu Miasta.

2. Wynagrodzenie za inkaso z tytułu czynności określonych w § 3 pkt 2 stanowić będzie:

1) 6% wartości pobranych i wpłaconych podatków do kasy Urzędu Miasta,

2) kwota ryczałtowa dodatkowego wynagrodzenia sołtysów w wysokości 700zł wypłacana w terminie do 30 marca każdego roku.

§ 5. W przypadku nie odprowadzenia przez inkasenta w ustalonych terminach pobranego podatku do kasy Urzędu Miasta inkasent wpłaca kwotę pobranego podatku wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia następującego po dniu, w którym podatek powinien być wpłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/92/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie powołania inkasentów podatków stanowiących dochody gminy oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »