| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/384/2014 Rady Miasta Radzionków

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. i, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/378/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.649.976,20 zł, w pkt. 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.649.976,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.315.028,27 zł, w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 141.557,70 zł, w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.173.470,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 3:

- w ust. 1 zmniejsza się nadwyżkę budżetu miasta o 1.665.052,07 zł, w pkt. 1 zmniejsza się kwotę na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o 465.052,07 zł, skreśla się pkt. 2;

- w ust. 2 zwiększa się przychody budżetu miasta o 1.665.052,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 7 w ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o 45.225,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o 40.725,00 zł;

5) w § 9 zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta o 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 8, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/384/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/384/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/384/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/384/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2014 r. wprowadza się w związku z wstępnym ustaleniem wolnych środków za 2013 r. Środki planuje się przeznaczyć na:

1) realizację programu "Uczenie się przez całe życie". Zwiększa się wydatki w 801, 80110 § 4241 o 8.000,00 zł, § 4301 o 470,00 zł.

2) dotację celową na modernizację systemu ogrzewania lokalu. Zwiększa się wydatki w 900, 90019 § 2830 o 2.500,00 zł.

3) nabycie nieruchomości pod drogę gminną - ul. Księżogórską (łącznik od ul. Zejera do ul. M. Dąbrowskiej, dz.1569/4). Zwiększa się wydatki w 600,60016 § 6060 o 92.000,00 zł.

4) realizację umów w zakresie prac geodezyjnych. Zwiększa się wydatki w 710, 71013 § 4300 o 45.576,70 zł.

5) dostawę i montaż obiektu kontenerowego typu K1 sanitarnego oraz typu K1N biurowego. Zwiększa się wydatki w 900,90095 § 6060 o 32.103,00 zł.

6) wymianę uszkodzonych źródeł światła i mycie kloszy latarń w ciągu ul. Unii Europejskiej i na parkingu UM. Zwiększa się wydatki w 900,90015 § 4300 o 5.000,00 zł.

7) realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały". Zwiększa się wydatki w 600,60016 § 6050 o 345.870,00 zł.

8) realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku folwarku przy ul. Knosały - zadanie A". Zwiększa się wydatki w 600,60095 § 6050 o 836,40 zł.

9) realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku folwarku przy ul. Knosały - zadanie B". Zwiększa się wydatki w 600,60095 § 6050 o 934,80 zł.

10) zakup i wykonanie dekoracji świetlnych na terenie Radzionkowa. Zwiększa się wydatki w 900, 90095 § 4210 o 30.012,00 zł.

11) zakup i transport kwietników kaskadowych. Zwiększa się wydatki w 900, 90019 § 4210 o 29.999,00 zł.

12) realizację zadania: "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, ul. Sikorskiego, ul. Gierymskiego i ul. Kużaja w Radzionkowie". Zwiększa się wydatki w 926, 92695 § 6050 o 59.050,00 zł, 851, 85153 § 6050 o 40.725,00 zł, 851, 85154 § 6050 o 45.225,00 zł.

13) realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ECO Rynku w Radzionkowie". Zwiększa się wydatki w 600,60095 § 6050 o 100.000,00 zł.

14) realizację zadania: "Lokalny program rewitalizacji gminy Radzionków". Zwiększa się wydatki w 600,60095 § 4300 o 20.000,00 zł.

15) realizację zadania: "Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie". Zwiększa się wydatki w 700, 70004 § 6050 o 50.000,00 zł.

16) realizację projektu pn.: "Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych". Zwiększa się dochody w 925, 92504 § 6207 o 618.915,60 zł oraz wydatki w 925, 92504 § 6057 o 618.915,60 zł, § 6059 o 109.220,40 zł.

17) realizację projektu pn.: "Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka". Zwiększa się dochody w 921, 92114 § 6207 o 918.373,59 zł oraz wydatki w 921, 92114 § 6057 o 918.373,59 zł, § 6059 o 638.191,83 zł.

18) realizację projektu pn.: "Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap II". Zwiększa się dochody w 926, 92695 § 6207 o 112.687,01 zł oraz wydatki w 926, 92695 § 6057 o 112.687,01 zł, § 6059 o 9.337,94 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »