| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 455/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 338/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

W Załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 338/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc społeczna w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową z zastrzeżeniem pkt 4..

2. Dodaje się pkt 4, w brzmieniu:

Obowiązek zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych nie powstaje jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej..

§ 2

W pozostałym zakresie Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 338/2004 z dnia 27 maja 2004 r. nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »