| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 455/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 338/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

W Załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 338/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc społeczna w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz usług pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową z zastrzeżeniem pkt 4..

2. Dodaje się pkt 4, w brzmieniu:

Obowiązek zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych nie powstaje jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej..

§ 2

W pozostałym zakresie Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 338/2004 z dnia 27 maja 2004 r. nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »