| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/250/2014 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art.40 ust.1,art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013r. poz. 594), art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (teks jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Myszkowie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 234 poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Żarkach uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w   Żarkach z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Żarki w   ten sposób, że w   załączniku do powyższej uchwały: 1) skreśla się § 4   ust. 1   pkt 1; 2) § 13 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Za wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w   pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów odpowiedzialny jest zarządzający systemem gospodarki odpadami. 2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w   pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. 3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarczane są właścicielom nieruchomości zamieszkałych raz w   miesiącu.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Żarki.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i   Gminy Żarki oraz rozplakatowaniu na terenie Gminy Żarki.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żarkach  


Andrzej   Jakóbczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Arletta Bolesta

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »