| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/250/2014 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art.40 ust.1,art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013r. poz. 594), art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (teks jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Myszkowie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 234 poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Żarkach uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w   Żarkach z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Żarki w   ten sposób, że w   załączniku do powyższej uchwały: 1) skreśla się § 4   ust. 1   pkt 1; 2) § 13 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Za wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w   pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów odpowiedzialny jest zarządzający systemem gospodarki odpadami. 2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w   pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. 3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarczane są właścicielom nieruchomości zamieszkałych raz w   miesiącu.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Żarki.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i   Gminy Żarki oraz rozplakatowaniu na terenie Gminy Żarki.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żarkach  


Andrzej   Jakóbczak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »