| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 213/XXVII/2014 Rady Gminy Irządze

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XIV/2012 Rady Gminy Irządze z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Irządze na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art.419 § 2 i 4, art. 420 § 1 i art. 421 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594. z zm.),działając na wniosek Wójta Gminy Irządze

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 103/XIV/2012 Rady Gminy Irządze z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Irządze na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Irządze i w sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Irządze obejmującej lata 2010-2014.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 213/XXVII/2014
Rady Gminy Irządze
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Podział Gminy Irządze na Okręgi Wyborcze

Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców

Liczba Radnych wybieranych w okręgu

1.

Irządze od numeru domu: 20 do nr 79, 124 A do nr 146

225

1

2.

Irządze od numeru domu
1 do nr 19, 147 do nr 192

201

1

3.

Irządze od numeru domu 80 do nr 123, 193 do końca. Mikołajewice

208

1

4.

Wilgoszcza

168

1

5.

Wilków

262

1

6.

Wygiełzów

176

1

7.

Zawada Pilicka
od numeru domu:
1 do nr 60.

191

1

8.

Zawada Pilicka
od numeru domu:
61 do końca.

191

1

9.

Zawadka

133

1

10.

Bodziejowice

211

1

11.

Woźniki

113

1

12.

Sadowie

261

1

13.

Witów od numeru domu:
1 do nr 30, 152 do końca.

164

1

14.

Witów od numeru domu:
31 do nr 82, 140 do nr 151.

166

1

15.

Witów od numeru domu:
83 do nr 139.

163

1

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »