| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 491/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy

Na podstawie art.419 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz.112 ze zmianami), art.13 ust.1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz.113 ze zmianami) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zmianami), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy na terenie miasta Lublińca, których numery i granice określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 470/XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Miejskiej w Lublińcu obejmującej lata 2010-2014.

§ 5. Uchwała zostanie również podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr 491/XLIII/2014
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik Okręgi 491 - ostateczny

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »