| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/296/14 Rady Miasta Poręba

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1166),

- Rada Miasta Poręba

uchwala

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2014r. w sposób następujący:

Dział

Rozdział

Par.

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

WYDATKI OGÓŁEM

35.333,33

35.333,33

Wydatki własne

35.333,33

35.333,33

757

Obsługa długu publicznego

8.333,33

8.333,33

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

8.333,33

wydatki bieżące

-

8.333,33

obsługa długu

-

8.333,33

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

8.333,33

-

wydatki bieżące

8.333,33

-

wydatki jednostek budżetowych

8.333,33

-

758

Różne rozliczenia

27.000

27.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

27.000

27.000

wydatki bieżące

27.000

27.000

wydatki jednostek budżetowych

27.000

27.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

27.000

27.000

rezerwa na zarządzanie kryzysowe

27.000

-

rezerwa ogólna

-

27.000

§ 2. W uchwale nr XXXIV/288/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2014 rok § 8 otrzymuje brzmienie :

Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 31.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000,00 zł ” ..

§ 3. W uchwale nr XXXIV/288/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2014 rok § 10 otrzymuje brzmienie :

Ustala się na 2014r. limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych :

a. kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

b. emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.145.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów” ..

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXIV/288/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2014 rok w części dotyczącej rozchodów budżetu Miasta Poręba w zakresie § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, spłata kredytów na kwotę 7.483.773,63 zł tiret pierwszy otrzymuje brzmienie :

kredyt zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego 338.293,63 zł.

§ 5. W uchwale nr XXXIV/289/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, w podstawie prawnej, w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) wykreśla się pkt 2.

§ 6. W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków budżetu miasta Poręba na 2014r. nadwyżka budżetu i jej przeznaczenie nie ulega zmianie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński


Uzasadnienie

Rata kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Spółka z o.o. w Porębie przypadająca na spłatę w miesiącu styczniu 2014 roku , została uregulowana przez Spółkę 24 stycznia 2014 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »