| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/296/14 Rady Miasta Poręba

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1166),

- Rada Miasta Poręba

uchwala

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2014r. w sposób następujący:

Dział

Rozdział

Par.

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

WYDATKI OGÓŁEM

35.333,33

35.333,33

Wydatki własne

35.333,33

35.333,33

757

Obsługa długu publicznego

8.333,33

8.333,33

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

8.333,33

wydatki bieżące

-

8.333,33

obsługa długu

-

8.333,33

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

8.333,33

-

wydatki bieżące

8.333,33

-

wydatki jednostek budżetowych

8.333,33

-

758

Różne rozliczenia

27.000

27.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

27.000

27.000

wydatki bieżące

27.000

27.000

wydatki jednostek budżetowych

27.000

27.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

27.000

27.000

rezerwa na zarządzanie kryzysowe

27.000

-

rezerwa ogólna

-

27.000

§ 2. W uchwale nr XXXIV/288/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2014 rok § 8 otrzymuje brzmienie :

Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 31.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000,00 zł ” ..

§ 3. W uchwale nr XXXIV/288/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2014 rok § 10 otrzymuje brzmienie :

Ustala się na 2014r. limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych :

a. kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

b. emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.145.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów” ..

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXIV/288/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2014 rok w części dotyczącej rozchodów budżetu Miasta Poręba w zakresie § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, spłata kredytów na kwotę 7.483.773,63 zł tiret pierwszy otrzymuje brzmienie :

kredyt zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego 338.293,63 zł.

§ 5. W uchwale nr XXXIV/289/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, w podstawie prawnej, w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) wykreśla się pkt 2.

§ 6. W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków budżetu miasta Poręba na 2014r. nadwyżka budżetu i jej przeznaczenie nie ulega zmianie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński


Uzasadnienie

Rata kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Spółka z o.o. w Porębie przypadająca na spłatę w miesiącu styczniu 2014 roku , została uregulowana przez Spółkę 24 stycznia 2014 roku.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »