| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Powiatu Mikołowskiego

PS .031.5.2013

(2013/099535)

ANEKS Nr 3

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Powiatu Mikołowskiego,

zawarty w dniu 18 grudnia 2013 r. pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 stycznia 2011 r.,

a

Powiatem Mikołowskim, z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4, który reprezentują:

Henryk Jaroszek – Starosta Powiatu,

Henryk Zawiszowski – Wicestarosta Powiatu.§ 1. W Porozumieniu z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” PowiatuMikołowskiegoze zm., wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Powiat Mikołowski zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 r. w wysokości:77.544 zł(siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 28 marca 2014 r. - w wysokości 25.848 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2014 r. - w wysokości 25.848 zł,

- III transza - do 30 września 2014 r. - w wysokości 25.848 zł.;

3) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

Za nieterminowe przekazywanie dotacji zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia..

             

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.MIASTO RYBNIK

POWIAT MIKOŁOWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Starosta Powiatu


Henryk Jaroszek


Wicestarosta Powiatu


Henryk Zawiszowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »