| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku obszaru Powiatu Raciborskiego

PS .031.3.2013

(2013/099336)

ANEKS Nr 3

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie: objęcia działaniem Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku obszaru Powiatu Raciborskiego,

zawarty w dniu 18 grudnia 2013 r. pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 stycznia 2011 r.,

a

Powiatem Raciborskim, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, który reprezentują:

Adam Hajduk – Starosta Powiatu,

Andrzej Chroboczek – Wicestarosta Powiatu.§ 1. W Porozumieniu z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie: objęcia działaniem Powiatowego Zespołudo Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku obszaru PowiatuRaciborskiegoze zm., wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Powiat Raciborski zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 r. w wysokości:86.223 zł(osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających
na mieszkańców Powiatu Raciborskiego.;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 28 marca 2014 r. - w wysokości 28.741 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2014 r. - w wysokości 28.741 zł,

- III transza - do 30 września 2014 r. - w wysokości 28.741 zł.;

3) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

Za nieterminowe przekazywanie dotacji zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia..

             

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.MIASTO RYBNIK

POWIAT RACIBORSKI

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Starosta Powiatu


Adam Hajduk


Wicestarosta Powiatu


Andrzej Chroboczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »