| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 18 grudnia 2013r.

do Porozumienia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Miasta Jastrzębie-Zdrój

PS .031.7.2013

(2013/099572)

ANEKS Nr 3

do Porozumienia z dnia 12 lutego 2004 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Miasta Jastrzębie-Zdrój,

zawarty w dniu 18 grudnia 2013 r. pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 stycznia 2011 r.,

a

Miastem Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, które reprezentuje:

Marian Janecki – Prezydent Miasta.§ 1. W Porozumieniu z dnia 12 lutego 2004 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Miasta Jastrzębie-Zdrójze zm., wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości:77.317 zł(siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających
na mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój.;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 28 marca 2014 r. - w wysokości 25.772 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2014 r. - w wysokości 25.772 zł,

- III transza - do 30 września 2014 r. - w wysokości 25.773 zł.;

3) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

Za nieterminowe przekazywanie dotacji zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia..

             

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.MIASTO RYBNIK

MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Prezydent Miasta


Marian Janecki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »