| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 18 grudnia 2013r.

do Porozumienia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Miasta Jastrzębie-Zdrój

PS .031.7.2013

(2013/099572)

ANEKS Nr 3

do Porozumienia z dnia 12 lutego 2004 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Miasta Jastrzębie-Zdrój,

zawarty w dniu 18 grudnia 2013 r. pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 stycznia 2011 r.,

a

Miastem Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, które reprezentuje:

Marian Janecki – Prezydent Miasta.§ 1. W Porozumieniu z dnia 12 lutego 2004 r.w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Miasta Jastrzębie-Zdrójze zm., wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości:77.317 zł(siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających
na mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój.;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 28 marca 2014 r. - w wysokości 25.772 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2014 r. - w wysokości 25.772 zł,

- III transza - do 30 września 2014 r. - w wysokości 25.773 zł.;

3) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

Za nieterminowe przekazywanie dotacji zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia..

             

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.MIASTO RYBNIK

MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Prezydent Miasta


Marian Janecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »