| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 11 Burmistrza Radlina; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 27 stycznia 2014r.

do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Radlin prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie przy ulicy Rogozina 52

zawarty pomiędzy :

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Tadeusz Skatuła,

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego – Dariusz Prus,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Mariusza Rakowskiego

a

Miastem Radlin, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Radlin – Barbarę Magiera.

§ 1. W myśl postanowienia §3 porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r. strony tego porozumienia ustalają kwotę dotacji, o której mowa w §2 ust. 2 porozumienia, na  rok budżetowy 2014, w wysokości 118 434,00 zł. (słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 00/100).

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia  pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Radlin jeden egzemplarz.

Burmistrz Miasta Radlin


Barbara Magiera

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego


Dariusz Prus


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego


Mariusz Rakowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »