| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Wodzisławskiego

z dnia 14 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Starosta Wodzisławski zarządzeniem Nr 25/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W 2013 r. jej skład był następujący:

1. Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu - Przewodniczący Komisji,

2. Mieczysław Kieca – powołany przez Starostę Powiatu,

3. Marek Misiura – powołany przez Starostę Powiatu,

4. Piotr Oślizło – powołany przez Starostę Powiatu,

5. Grzegorz Kamiński – delegowany przez Radę Powiatu,

6. Adam Krzyżak – delegowany przez Radę Powiatu,

7. Łukasz Krebs – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji,

8. Adam Fiedosiuk – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji.

W pracach Komisji uczestniczył także Prokurator Rejonowy Witold Janiec lub jego przedstawiciele – prokurator Ewa Świątkowska-Stec i prokurator Rafał Figura.

W takim składzie osobowym Komisja pracowała przez cały 2013 r. Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniał Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

W 2013 roku Komisja odbyła cztery posiedzenia, podczas których realizowano zadania określone w planie pracy na 2013 rok, obejmującym m.in. następujące zagadnienia:

a) stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza zagrożeń dokonana na podstawie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.,

b) stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza zagrożeń i ocena stanu bezpieczeństwa przeprowadzona na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl., Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śl., Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. oraz Dyrektora PP ZOZ w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach,

c) stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza zagrożeń i ocena stanu bezpieczeństwa za 2012 r. i bieżący okres 2013 r. dokonana w oparciu o informacje przedstawione przez Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl., Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śl. oraz komendantów straży miejskich i gminnych z terenu powiatu,

d) zagrożenie przestępczością narkotykową oraz innymi substancjami mogącymi uzależniać, występujące na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania, lokalne samorządy oraz podmioty ustawowo zobowiązane do zapobiegania skutkom narkomanii oraz używania innych substancji mogących uzależniać, m.in. w ramach kampanii profilaktycznej „Uzależnienia – złodzieje młodości”,

e) realizacja inwestycji o charakterze ponadlokalnym – Zbiornik Racibórz Dolny – zapoznanie się z informacjami o stanie inwestycji, przedstawionymi przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

f) zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Dodatkowo Komisja w 2013 r. zajmowała się kwestią zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wodzisławskiego spowodowanych przez gołoledź, jaka wystąpiła w styczniu 2013 r., złym stanem technicznym dróg wojewódzkich na terenie powiatu, a także realizacją kampanii profilaktycznej „Uzależnienia – złodzieje młodości”, w ramach której młodzież wszystkich szkół ponadgimnazjalnych zapoznawała się z różnymi aspektami i skutkami uzależnień. Ponadto Komisja wyraziła pozytywną opinię o informacji zarządu Powiatu Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie wodzisławskim w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r.

Poza realizacją planu pracy stałym punktem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa w powiecie, którą przeprowadzono w oparciu o bieżące informacje Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo Starosta jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku odbył wiele spotkań z kierownikami powiatowych służb, straży i inspekcji w tematach dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto Komisja na bieżąco analizowała realizowane przez inne podmioty i instytucje przedsięwzięcia wynikające z lub wpisujące się w Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014.

W trakcie pierwszego posiedzenia, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2013 r., Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za 2013 r. oraz plan pracy na 2013 r. Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Powiatu Wodzisławskiego w ustawowym terminie oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 13 maja 2013 roku i w całości zostało poświęcone zagrożeniom dla stanu bezpieczeństwa budowlanego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu wodzisławskiego. Komisja dokonała analizy zagrożeń i oceny stanu bezpieczeństwa po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez:

a) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.;

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl.;

c) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śl.;

d) Dyrektora PP ZOZ w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl.,

a także z informacją pisemną dyrektora WSChP w Wodzisławiu Śl. dotyczącą hospitalizacji pacjentów z rozpoznaniem gruźlicy potwierdzonej i niepotwierdzonej badaniem mikrobiologicznym w latach 2009-2012.

Na podstawie przeanalizowanych materiałów Komisja wyraziła pozytywną opinię dotyczącą:

a) informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie powiatu wodzisławskiego,

b) stanu bezpieczeństwa sanitarnego obszaru powiatu wodzisławskiego,

c) stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego obszaru powiatu wodzisławskiego,

d) stanu bezpieczeństwa sanitarnego w szpitalach powiatu wodzisławskiego.

Ponadto Komisja, po zapoznaniu się z informacją dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl., oceniła stan bezpieczeństwa powiatu wodzisławskiego w zakresie gruźlicy jako dobry.

W dniu 26 sierpnia 2013 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji, które poświęcono analizie zagrożeń oraz ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wodzisławskim za 2012 rok i bieżący okres 2013 r.

Oceny bezpieczeństwa Komisja dokonała po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez:

a) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.,

b) Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl.,

c) komendantów straży miejskich i gminnych w powiecie wodzisławskim: w Lubomi, Radlinie, Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl.

wydając pozytywną opinię o pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. oraz Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.

W trakcie posiedzenia Komisja omówiła ponadto kwestię dofinansowania przez Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śl. zakupu nowego samochodu dla straży pożarnej, finansowego wsparcia przez gminy Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego, a także problemów w zakresie funkcjonowania w powiecie wodzisławskim systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami.

Podsumowując Komisja oceniła stan bezpieczeństwa powiatu jako dobry.

Dodatkowo Komisja wyraziła pozytywną opinię o informacji Zarządu Powiatu Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie wodzisławskim w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r.

Podczas czwartego posiedzenia Komisji w dniu 9 grudnia 2013 r. zapoznano się z informacjami dot. stopnia zaawansowania prac przy inwestycji o charakterze ponadlokalnym – budowie Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”, które w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawił dr Augustyn Bombała. W toku dyskusji nad zagadnieniem Komisja poruszyła m.in. problem zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, wynikających z realizacji przedsięwzięcia, głównie wskutek wzrostu natężenia ciężkiego transportu na drogach powiatu.

Komisja przeanalizowała również informacje nadesłane przez gminy: Pszów, Rydułtowy, Lubomia, Gorzyce, Godów, Mszana, Radlin i Wodzisław Śl., a także Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śl. oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl. dot. realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania, lokalne samorządy oraz podmioty ustawowo zobowiązane do zapobiegania skutkom narkomanii oraz stosowania innych substancji. Podsumowano też przebieg kampanii „Uzależnienia – złodzieje młodości”.

Komisja zapoznała się ponadto z projektem budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli i wydała o nim pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Wodzisławski


Tadeusz Skatuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »