| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Wodzisławskiego

z dnia 14 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Starosta Wodzisławski zarządzeniem Nr 25/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W 2013 r. jej skład był następujący:

1. Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu - Przewodniczący Komisji,

2. Mieczysław Kieca – powołany przez Starostę Powiatu,

3. Marek Misiura – powołany przez Starostę Powiatu,

4. Piotr Oślizło – powołany przez Starostę Powiatu,

5. Grzegorz Kamiński – delegowany przez Radę Powiatu,

6. Adam Krzyżak – delegowany przez Radę Powiatu,

7. Łukasz Krebs – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji,

8. Adam Fiedosiuk – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji.

W pracach Komisji uczestniczył także Prokurator Rejonowy Witold Janiec lub jego przedstawiciele – prokurator Ewa Świątkowska-Stec i prokurator Rafał Figura.

W takim składzie osobowym Komisja pracowała przez cały 2013 r. Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniał Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

W 2013 roku Komisja odbyła cztery posiedzenia, podczas których realizowano zadania określone w planie pracy na 2013 rok, obejmującym m.in. następujące zagadnienia:

a) stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza zagrożeń dokonana na podstawie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.,

b) stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza zagrożeń i ocena stanu bezpieczeństwa przeprowadzona na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl., Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śl., Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. oraz Dyrektora PP ZOZ w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach,

c) stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza zagrożeń i ocena stanu bezpieczeństwa za 2012 r. i bieżący okres 2013 r. dokonana w oparciu o informacje przedstawione przez Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl., Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śl. oraz komendantów straży miejskich i gminnych z terenu powiatu,

d) zagrożenie przestępczością narkotykową oraz innymi substancjami mogącymi uzależniać, występujące na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania, lokalne samorządy oraz podmioty ustawowo zobowiązane do zapobiegania skutkom narkomanii oraz używania innych substancji mogących uzależniać, m.in. w ramach kampanii profilaktycznej „Uzależnienia – złodzieje młodości”,

e) realizacja inwestycji o charakterze ponadlokalnym – Zbiornik Racibórz Dolny – zapoznanie się z informacjami o stanie inwestycji, przedstawionymi przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

f) zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Dodatkowo Komisja w 2013 r. zajmowała się kwestią zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wodzisławskiego spowodowanych przez gołoledź, jaka wystąpiła w styczniu 2013 r., złym stanem technicznym dróg wojewódzkich na terenie powiatu, a także realizacją kampanii profilaktycznej „Uzależnienia – złodzieje młodości”, w ramach której młodzież wszystkich szkół ponadgimnazjalnych zapoznawała się z różnymi aspektami i skutkami uzależnień. Ponadto Komisja wyraziła pozytywną opinię o informacji zarządu Powiatu Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie wodzisławskim w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r.

Poza realizacją planu pracy stałym punktem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa w powiecie, którą przeprowadzono w oparciu o bieżące informacje Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo Starosta jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku odbył wiele spotkań z kierownikami powiatowych służb, straży i inspekcji w tematach dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto Komisja na bieżąco analizowała realizowane przez inne podmioty i instytucje przedsięwzięcia wynikające z lub wpisujące się w Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014.

W trakcie pierwszego posiedzenia, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2013 r., Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za 2013 r. oraz plan pracy na 2013 r. Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Powiatu Wodzisławskiego w ustawowym terminie oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 13 maja 2013 roku i w całości zostało poświęcone zagrożeniom dla stanu bezpieczeństwa budowlanego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu wodzisławskiego. Komisja dokonała analizy zagrożeń i oceny stanu bezpieczeństwa po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez:

a) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.;

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl.;

c) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śl.;

d) Dyrektora PP ZOZ w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl.,

a także z informacją pisemną dyrektora WSChP w Wodzisławiu Śl. dotyczącą hospitalizacji pacjentów z rozpoznaniem gruźlicy potwierdzonej i niepotwierdzonej badaniem mikrobiologicznym w latach 2009-2012.

Na podstawie przeanalizowanych materiałów Komisja wyraziła pozytywną opinię dotyczącą:

a) informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie powiatu wodzisławskiego,

b) stanu bezpieczeństwa sanitarnego obszaru powiatu wodzisławskiego,

c) stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego obszaru powiatu wodzisławskiego,

d) stanu bezpieczeństwa sanitarnego w szpitalach powiatu wodzisławskiego.

Ponadto Komisja, po zapoznaniu się z informacją dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl., oceniła stan bezpieczeństwa powiatu wodzisławskiego w zakresie gruźlicy jako dobry.

W dniu 26 sierpnia 2013 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji, które poświęcono analizie zagrożeń oraz ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wodzisławskim za 2012 rok i bieżący okres 2013 r.

Oceny bezpieczeństwa Komisja dokonała po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez:

a) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.,

b) Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl.,

c) komendantów straży miejskich i gminnych w powiecie wodzisławskim: w Lubomi, Radlinie, Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl.

wydając pozytywną opinię o pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. oraz Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.

W trakcie posiedzenia Komisja omówiła ponadto kwestię dofinansowania przez Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śl. zakupu nowego samochodu dla straży pożarnej, finansowego wsparcia przez gminy Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego, a także problemów w zakresie funkcjonowania w powiecie wodzisławskim systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami.

Podsumowując Komisja oceniła stan bezpieczeństwa powiatu jako dobry.

Dodatkowo Komisja wyraziła pozytywną opinię o informacji Zarządu Powiatu Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie wodzisławskim w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r.

Podczas czwartego posiedzenia Komisji w dniu 9 grudnia 2013 r. zapoznano się z informacjami dot. stopnia zaawansowania prac przy inwestycji o charakterze ponadlokalnym – budowie Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”, które w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawił dr Augustyn Bombała. W toku dyskusji nad zagadnieniem Komisja poruszyła m.in. problem zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, wynikających z realizacji przedsięwzięcia, głównie wskutek wzrostu natężenia ciężkiego transportu na drogach powiatu.

Komisja przeanalizowała również informacje nadesłane przez gminy: Pszów, Rydułtowy, Lubomia, Gorzyce, Godów, Mszana, Radlin i Wodzisław Śl., a także Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śl. oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl. dot. realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania, lokalne samorządy oraz podmioty ustawowo zobowiązane do zapobiegania skutkom narkomanii oraz stosowania innych substancji. Podsumowano też przebieg kampanii „Uzależnienia – złodzieje młodości”.

Komisja zapoznała się ponadto z projektem budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli i wydała o nim pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Wodzisławski


Tadeusz Skatuła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »