| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/161/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIV/161/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4797) z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/222/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4322).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol


Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/161/2012
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2.

Dla nieruchomości wymienionej w §1 ustala się następujące miesięczne stawki opłaty:

1. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 14,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.

2. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 8,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.

§ 4.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następujące stawki opłat obowiązujące na terenie Gminy Pszów, za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za każdy pojemnik o pojemności 110 l. - 120 l. - 34,00 zł.

b) za każdy pojemnik o pojemności 240 l. - 56,00 zł.

c) za każdy pojemnik o pojemności 1100 l. - 150,00 zł.

2. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za każdy pojemnik o pojemności 110 l. - 120 l. - 17,00 zł.

b) za każdy pojemnik o pojemności 240 l. - 28,00 zł.

c) za każdy pojemnik o pojemności 1100 l. - 75,00 zł.

§ 5.

Zbieranie odpadów w sposób selektywny polega na odzyskaniu surowców (papier, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) ze strumienia odpadów powstających na nieruchomości w ilości stanowiącej co najmniej 30% objętości wszystkich odpadów wytworzonych na tej nieruchomości.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »