| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/161/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIV/161/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4797) z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/222/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4322).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol


Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/161/2012
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2.

Dla nieruchomości wymienionej w §1 ustala się następujące miesięczne stawki opłaty:

1. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 14,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.

2. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 8,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.

§ 4.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następujące stawki opłat obowiązujące na terenie Gminy Pszów, za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za każdy pojemnik o pojemności 110 l. - 120 l. - 34,00 zł.

b) za każdy pojemnik o pojemności 240 l. - 56,00 zł.

c) za każdy pojemnik o pojemności 1100 l. - 150,00 zł.

2. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za każdy pojemnik o pojemności 110 l. - 120 l. - 17,00 zł.

b) za każdy pojemnik o pojemności 240 l. - 28,00 zł.

c) za każdy pojemnik o pojemności 1100 l. - 75,00 zł.

§ 5.

Zbieranie odpadów w sposób selektywny polega na odzyskaniu surowców (papier, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) ze strumienia odpadów powstających na nieruchomości w ilości stanowiącej co najmniej 30% objętości wszystkich odpadów wytworzonych na tej nieruchomości.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »