| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 3/2014 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/164/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIV/164/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4799) z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/229/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4618).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol


Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/164/2012
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego począwszy od trzeciego kwartału 2013 r.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach wielolokalowych, zwaną dalej 'opłatą', uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego kwartału 2013 r

§ 2.

Opłatę uiszcza się gotówką w punkcie kasowym, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Pszów, lub na indywidualny numer rachunku bankowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów .

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »