| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/358/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 422ust.1 oraz ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 3, w kwocie 220 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/239/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom w Bytomiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/358/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/358/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 422ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) za pobyt w izbie wytrzeźwień pobierane są opłaty, których wysokość określa, zgodnie z art. 422ust. 4 pkt. 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały.

Na podstawie kalkulacji, sporządzonej przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, która uwzględnia wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki rzeczowe oraz planowaną ilość pacjentów, przeciętny koszt pobytu w bytomskiej Izbie Wytrzeźwień wyniesie 220 zł i na takim poziomie ustalona zostaje opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »