| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/526/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6k ust. 1 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7844) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości :

1) 20,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 10,50 zł miesięcznie od osoby,

b) 8,00 zł miesięcznie od osoby – dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, przy czym stawka dotyczy osoby piątej i każdej kolejnej.

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2013 r.  poz. 1409) stawki, o których mowa w ust. 1 znajdują zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »