| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/526/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6k ust. 1 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7844) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości :

1) 20,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 10,50 zł miesięcznie od osoby,

b) 8,00 zł miesięcznie od osoby – dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, przy czym stawka dotyczy osoby piątej i każdej kolejnej.

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2013 r.  poz. 1409) stawki, o których mowa w ust. 1 znajdują zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »