| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/527/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6n  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wykazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta  Czerwionka-Leszczyny pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej ePUAP lub System Elektronicznej Komunikacji  Administracji Publicznej SEKAP.

4. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVI/329/2012 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 23 stycznia 2013 r. poz. 735).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/527/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/527/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »