| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/254/2014 Rady Gminy Milówka

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania wspierania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 8 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14, art. 48 ust. 4 i 5 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 221 RM z dn. 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013r. poz. 1024)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

§ 2.

Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na udzielony osobom i rodzinom posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w przypadku których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 tej ustawy.

§ 3.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w granicach:

1. powyżej 100% do 150 % kryterium - nie żąda się zwrotu wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

2. 150% do 200% kryterium - zwrotowi podlega 20% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,

3. powyżej 200% kryterium - zwrotowi podlega 100% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 5.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Milówka Nr VI/22/2007 z dnia 23 lutego 2007r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »