| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI-356-2014 Rady Gminy Nędza

z dnia 31 stycznia 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/234/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 k ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. ,poz. 1399), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. , Nr 197, poz. 1172) , po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018)

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/234/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 980) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości :

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez dwie osoby w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez trzy osoby w wysokości 8,00 zł miesięcznie od osoby

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez cztery osoby w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby

5) dla nieruchomości zamieszkałej przez pięć osób i więcej niż pięć osób w wysokości 6,00 zł miesięcznie od osoby

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) stawki, o których mowa w ust 1 znajdują zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »