| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/392/14 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Wisławy Szymborskiej” w sołectwach Nakło Śląskie i Nowe Chechło

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260z późn. zm.) oraz art. 47 a ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), za zgodą właściciela działek - Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. W sołectwach Nakło Śląskie i Nowe Chechło nadaje się nazwę ulicy "Wisławy Szymborskiej" drodze wewnętrznej biegnącej w kierunku południowym od ul. Lasowickiej w Nowym Chechle, obejmującej działki 600/9 i 601/9, położone w obrębie ewidencyjnym Nakło Śląskie karta mapy 1, po uzyskaniu zgody właściciela terenu na nadanie nazwy ulicy.

§ 2. Mapa zasadnicza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/315/13 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wisławy Szymborskiej" w sołectwie Nakło Śląskie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/392/14
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »