| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/397/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz z załącznikami

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 233 pkt 1 art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 6 905,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok w wysokości 130 163 985,00zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 6 905,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok w wysokości 133 235 969,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/397/2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok

Dział

Nazwa

Dochody ogółem

w tym:

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW

6 905

6 905

-

Określone w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

6 905

6 905

-

801

Oświata i wychowanie

6 905

6 905

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/397/2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok

Dział

Rozdz.

Nazwa

Kwota w

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW

6 905

801

Oświata i wychowanie

6 905

80120

Licea ogólnokształcące

914

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:

914

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

914

80130

Szkoły zawodowe

5 991

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:

5 991

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

5 991

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »