| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 256/XXXIV/2014 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany do uchwały nr 254/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce
- uchwala -

§ 1. W uchwale nr 254/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

a) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości                                                                      220.337,02 zł

b) Deficyt budżetu gminy finansuje się przychodami z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów                                                                                    220.337,02 zł

2. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu

Unii Europejskiej do kwoty                                                                                                  729.828,72 zł

2. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu do kwoty                                                                                                                              3.500.000,00 zł

3. na planowany deficyt budżetowy                                                                                                  220.337,02 zł

4. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                        595.327,53 zł

3. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się wójta gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego do wysokości                                                                                                  3.500.000,00 zł

b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu

Unii Europejskiej do kwoty                                                                                                  729.828,72 zł

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy                                                                      220.337,02 zł

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku

budżetowym w wysokości                                                                                                  34.000,00 zł

2. Upoważnia się wójta gminy do udzielenia pożyczek w kwocie                                          34.000,00 zł

§ 2. Dotychczasowy § 12 uchwały staje się § 13, a dotychczasowy § 13 uchwały staje się § 14.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.                                                                                   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »