| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 256/XXXIV/2014 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany do uchwały nr 254/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce
- uchwala -

§ 1. W uchwale nr 254/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

a) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości                                                                      220.337,02 zł

b) Deficyt budżetu gminy finansuje się przychodami z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów                                                                                    220.337,02 zł

2. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu

Unii Europejskiej do kwoty                                                                                                  729.828,72 zł

2. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu do kwoty                                                                                                                              3.500.000,00 zł

3. na planowany deficyt budżetowy                                                                                                  220.337,02 zł

4. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                        595.327,53 zł

3. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się wójta gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego do wysokości                                                                                                  3.500.000,00 zł

b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu

Unii Europejskiej do kwoty                                                                                                  729.828,72 zł

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy                                                                      220.337,02 zł

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku

budżetowym w wysokości                                                                                                  34.000,00 zł

2. Upoważnia się wójta gminy do udzielenia pożyczek w kwocie                                          34.000,00 zł

§ 2. Dotychczasowy § 12 uchwały staje się § 13, a dotychczasowy § 13 uchwały staje się § 14.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.                                                                                   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »