| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/328/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XLI/319/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 7.566 zł.

W tym

Zadania zlecone

W dziale 852                             -               Pomoc społeczna o kwotę 7.416 zł.

Z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Na podstawie decyzji Nr FBI.3111.2.1.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 3 stycznia 2014 r.

Z adania realizowane na podstawie umów

W dziale 754                             -               Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 150 zł.

W związku z podpisaną umową z Zarządem Powiatu Zawierciańskiego z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie przekazania środków na realizację zadań związanych z obroną cywilną

B. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę  zł. 7.566 zł.

W tym:

Zadania zlecone

W dziale 852                             -               Pomoc społeczna

Rozdz. 85295                             -               Pozostała działalność

o kwotę 7.416 zł.

z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zadania realizowane na podstawie umów

W dziale 754                             -               Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414                             -               Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 150 zł.

C. Dokonać zmiany załącznika nr 5 – Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2014

Uzupełnić zapisy w Załączniku Nr 5 do przedmiotowej uchwały dotyczące dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków o treść wskazującą, że  dotyczą gospodarstw domowych.

Treść załącznika Nr 5 w poprawionym brzmieniu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

D. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 700                             -               Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005                             -               Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę  2.400 zł., a zwiększyć wydatki

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.400 zł.

Zmiany zawarte w pkt A) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały

Zmiany zawarte w pkt B) i D) obrazuje załącznik: Nr 2 - Wydatki

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY               -  29.283.566 zł.
WYDATKI               -  32.781.566 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/328/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/328/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/328/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »