| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/697/14 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/413/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala

§ 1. Zmienić uchwałę nr XXXII/413/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze, w następujący sposób:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowych, użytkowania, służebności przesyłu i hipoteki według zasad określonych w niniejszej uchwale.".

2. po § 7 dodaje się § 7a o treści:

Gmina Miejska Zabrze może ustanowić hipotekę na nieruchomości celem zabezpieczenia własnych zobowiązań.

2. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości może nastąpić na rzecz osób trzecich:

1) spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Zabrze posiada udziały,

2) innych podmiotów, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

3. Ustanowienie hipoteki następuje odpłatnie.

4. Wysokość opłaty z tytułu ustanowienia hipoteki na nieruchomości ustala Prezydent Miasta Zabrze.

5. Prezydent Miasta Zabrze przedstawia, celem uzyskania opinii, informację o zamiarze ustanowienia hipoteki komisji Rady Miasta Zabrze właściwej w przedmiocie gospodarki nieruchomościami.

6. Opinia, o której mowa w ust. 5, nie ma charakteru wiążącego. Brak opinii komisji w terminie 45 dni od daty wpływu wniosku Prezydenta Miasta do Biura Rady Miasta Zabrze uważa się za wyrażenie opinii pozytywnej..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »