| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/697/14 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/413/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala

§ 1. Zmienić uchwałę nr XXXII/413/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze, w następujący sposób:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowych, użytkowania, służebności przesyłu i hipoteki według zasad określonych w niniejszej uchwale.".

2. po § 7 dodaje się § 7a o treści:

Gmina Miejska Zabrze może ustanowić hipotekę na nieruchomości celem zabezpieczenia własnych zobowiązań.

2. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości może nastąpić na rzecz osób trzecich:

1) spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Zabrze posiada udziały,

2) innych podmiotów, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

3. Ustanowienie hipoteki następuje odpłatnie.

4. Wysokość opłaty z tytułu ustanowienia hipoteki na nieruchomości ustala Prezydent Miasta Zabrze.

5. Prezydent Miasta Zabrze przedstawia, celem uzyskania opinii, informację o zamiarze ustanowienia hipoteki komisji Rady Miasta Zabrze właściwej w przedmiocie gospodarki nieruchomościami.

6. Opinia, o której mowa w ust. 5, nie ma charakteru wiążącego. Brak opinii komisji w terminie 45 dni od daty wpływu wniosku Prezydenta Miasta do Biura Rady Miasta Zabrze uważa się za wyrażenie opinii pozytywnej..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »